ING – działalność ubezpieczeniowa pod nową marką

ING jako grupa kapitałowa obecna jest na polskim rynku już od 1991 roku. Praktycznie od samego początku oferowała polskim klientom dostęp do produktów ubezpieczeniowych, a później także bankowych i inwestycyjnych. Dzisiaj jest to rozbudowana, międzynarodowa instytucja finansowa działająca w obszarze inwestycji finansowych, sektora bankowego oraz właśnie ubezpieczeń, obsługująca miliony klientów na całym świecie. Dlatego też wprowadzenie nowej marki ing nationale nederlanden, czy też jak można by sądzić powrót do korzeni, będzie całkiem sporą operacją. Jest to wynik decyzji, podjętej już w 2008 roku, kiedy to zgodnie z najnowszą polityką grupy postanowiono wyraźnie oddzielić towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne wchodzące w skład grupy od banków, których także w ING nie brakuje.

ING nationale nederlanden obecnie

nationale nederlanden

Obecnie w strukturze finansowej ING przewagę mają właśnie towarzystwa ubezpieczeniowe i instytucje finansowe koncentrujące się na inwestycjach. W tym także fundusze inwestycyjne. W Polsce jest to miedzy innymi ING OFE, będący dużym, otwartym funduszem emerytalnym, w którym oszczędzać mogą zarówno zainteresowani tak zwanym drugim filarem, jak i osoby które chcą zaoszczędzić więcej środków z myślą o swojej emeryturze i mogą zdecydować się na produkty takie jak IKE oraz IKZE także oferowane przez ing nationale nederlanden. Na grupę ING składa się duża liczba towarzystw ubezpieczeniowych na całym świecie. Grupa obecna jest bowiem w ponad 40 krajach. Wiele z tych towarzystw to instytucje o sprecyzowanym przedmiocie działalności ubezpieczeniowej. Taki model doskonale widać chociażby w Belgii, gdzie istnieją osobne towarzystwa ubezpieczeniowe specjalizujące się w ubezpieczeniach majątkowych, ubezpieczeniach na życie, a nawet w ubezpieczeniach samochodowych. Są to zresztą jedne z większych instytucji tego typu na belgijskim rynku finansowym. Wszystkie działające obecnie pod wspólną marką ING. W większości krajów, w tym także w Polsce, można zauważyć jednak podejście podobne do tego, które zastosowane jest przez samo holenderskie ing nationale nederlanden, czyli połączenie zróżnicowanych ubezpieczeń, w ramach jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. Co jest jednocześnie nawiązaniem do początków działalności NN, które od początku lat 60 łączy różnorodne ubezpieczenia. Między innymi mowa tutaj o ubezpieczeniach na życie, czy mających zapewnić ochronę finansową w razie choroby, niezdolności do pracy i tak dalej. Oferta obejmuje oczywiście także ubezpieczenia majątkowe, czy inwestycyjne.

Odejście od nazwy ING, dotyczyć będzie wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych działających w ramach grupy, ale także i jej podmiotów inwestycyjnych, w tym funduszy. Bez zmian pozostaną nazwy banków, w tym ING Bank Śląski zachowa swoją markę. Sama procedura rozpoczęła się już w kwietniu tego roku, a jej zakończenie planowane jest na 2016 rok. W Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe ing nationale nederlanden pojawi się już w lipcu tego roku. Nie będzie to tylko zmiana nazwy, ale także połączenie odrębnie funkcjonujących do tej pory ING OFE oraz ING Życie.